De Nederlandse Staatsloterij: een veelzijdige business partnerAlgemene informatie

Tijdelijke machtiging Gebruik Staatsloterij beeldmerken & merknamen

Wanneer u een actie wilt inzetten met Staatsloten, heeft u een tijdelijke machtiging en toestemming voor het gebruik van beeldmerken & merknamen nodig. De tijdelijke machtiging is geregeld in de wet op de kansspelen. Wij realiseren dit voor u. Het gebruik van beeldmerken & merknamen wordt volledig in overleg bepaald.

Artikel 14 van de Wet op de Kansspelen
De wettekst luidt als volgt: "Behoudens aan degenen die daartoe door de krachtens artikel 9 aangewezen rechtspersoon gemachtigd zijn, is het aan een ieder verboden bij wijze van beroep of gewoonte loten of gedeelten van loten in de Staatsloterij of onder deze naam te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben, af te lossen of op enige andere wijze de middellijke of onmiddellijke deelneming in voormelde loterij open te stellen of te bevorderen. Het overtreden van bovengenoemd artikel wordt gezien als een economisch delict en is derhalve strafbaar en kent ingrijpende sancties.

U kunt Staatsloten bestellen vanaf € 5.000 omzet op basis van actiecodes Wilt u fysieke Staatsloten bestellen, dan geldt een minimum van € 2.500 per bestelling.

Hoe nu verder?

Wij denken graag met u mee. Wanneer u contact met ons opneemt kunnen wij de mogelijkheden met u bespreken om Staatsloten in te zetten door middel van een passend actiemechanisme voor een succesvolle marketingcampagne.

  • Wilt u alleen bestellen?
  • U neemt contact met ons op via zakelijkemarkt@staatsloterij.com
  • U ontvangt van ons een registratieformulier
  • Na retourzending van het registratieformulier, wordt het bestelformulier toegestuurd
  • Het bestelformulier dient gefaxt te worden naar de Staatsloterij
  • Binnen drie werkdagen heeft u de Staatsloten aangetekend in huis
Speel bewust